Szakmai gyakorlat 

Tisztelt Hallgatók!

A Képzési és kimeneti követelmények alapján valamennyi alapszakunk gyakorlatigényes képzésnek minősül, ami azt jelenti, hogy a képzés során a hallgatóinknak 6 hetes szakmai gyakorlaton kell részt venniük.

Az egyetemnek (karunknak) gondoskodnia kell gyakorlati képzőhelyek szervezéséről. Minden hallgatót a gyakorlati helynek megfelelő feladatokkal kell ellátni és felügyelni ezek teljesítését. Ehhez számos céggel, intézménnyel kell szerződést kötnünk, akik fogadni és foglalkoztatni tudják a hallgatóinkat a szakterületeiknek/szakoknak megfelelően.

Kari Tanács által elfogadott Szakmai Gyakorlati Szabályzat részletesen megadja a gyakorlati képzés feltételeit, követelményeit.

Kérjük, hogy minden érintett olvassa el a szabályzatot, hiszen ennek értelmében kell felkészülniük a szakmai gyakorlatokra való jelentkezésre, azok végrehajtására.

Arra is biztosítunk lehetőséget, hogy a hallgatók ajánlhassanak gyakorlati képzést nyújtó cégeket a lakóhelyük közeléből. Ebben az esetben kérjük, szíveskedjen megadni a szakjához tartozó bizottsági személynek a cég elérhetőségét, felelős vezetőjét. Természetesen a kar megvizsgálja, hogy az adott cég megfelel-e a szabályzatnak, és ha igen, akkor szerződést kötünk vele.

Kérjük a Tisztelt Hallgatókat, hogy a szakmai gyakorlat alábbi dokumentumait a fogadó vállalat által aláíratni szíveskedjenek, és két példányban juttassák el a TTMK Dékáni Hivatalába Neubauer Nikoletta részére folyó év április 27-ig.

A szakmai gyakorlat dokumentumai

Szakmai Gyakorlati Szabályzat_TTK

SZAKMAI GYAKORLATRA JELENTKEZÉS DOKUMENTUMAI:

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSÁNAK DOKUMENTUMAI:

PARTNERI KÉRDŐÍV A CÉGEK SZÁMÁRA: