Humántudományi Kutatóközpont


Igazgató

Név: Dr. habil. Bodnár Gabriella egyetemi docens

Szoba: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

Telefonszám: 


Titkár

Név: Madár Sarolta

Szoba: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. I. 48.

Telefonszám:


KÉRELEM Konferencián való részvétel támogatására

Kerelem_konferencia.docx

A Kutatóközpont külsős munkatársai

PaedDr. Helena Pataiová PhD
Constantine the Philosopher University in Nitra
Faculty of Central European Studies
Department of Pre-school and Primary Education
Nitra, Szlovákia

Univ. Doz. Dr. habil Johann A. Pehofer PhD
professzor
Pädagogische Hochschule Burgenland
Eisenstadt, Ausztria

Fáyné Dr. Dombi Alice CSc
tanszékvezető főiskolai tanár
Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék
Szeged

Dr. Kiss Tamás PhD DSc hc
főiskolai tanár
PTE Egészségtudományi Kar
Pécs

Prof. Dr. Mátrai Zsuzsa DSc
intézetigazgató egyetemi tanár
NymE SEK, MNSK
Szombathely

Dr. Nyitrai Ágnes PhD
főiskolai tanár
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Neveléstudományi és Pszichológiai Tanszék
Vác

Dr. Podráczky Judit PhD
tanszékvezető, főiskolai docens
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Neveléstudományi Tanszék
Budapest

Dr. habil Takács Ildikó PhD
egyetemi docens, tanszékvezető
BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék
Foglalkozási Rehabilitációs Kutató Központ
Budapest

Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva
dékán, intézetigazgató, főiskolai tanár
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
Debrecen


Bemutatkozás

Humántudományi Kutatóközpont alakult 2012. február 1-től Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD egyetemi docens vezetésével. A Kutatóközpont (jogelődje a Társadalomtudományi Kutatóközpont) feladata a kar tudományos, kutatói életének szervezése, koordinálása. Fő célunk, hogy oktatóink kutatásait, tudományos tevékenységét támogassuk, a publikációs megjelenéseket segíteni tudjuk különböző lehetőségek biztosításával.
A Benedek Elek Pedagógiai Kar profilja elsősorban a humántudományokhoz kapcsolódik. Képzéseink sokszínűsége – kisgyermeknevelés, óvodapedagógia, szociálpedagógia, társadalmi tanulmányok, szakmai tanárképzés – lehetővé teszik, hogy oktatóink a társadalom- és a humántudományok területén alkalmazott kutatási témákat vállaljanak és vezessenek.
A kari rendezvények és az országosan meghirdetett tudományos programok megrendezése gazdagítja a kutatómunkák tartalmát és kapcsolati lehetőségeit.
A Kutatóközpont vállalja tudományos közlemények, könyvek bemutatását, kiadását, programok szervezését, különböző pályázati programok felkutatását. Meg kívánjuk erősíteni kapcsolatunkat a KTK Széchenyi István Doktori Iskola „Az emberi erőforrások társadalmi-gazdasági beágyazottsága” alprogrammal.

A Humántudományi Kutatóközpont helyszíne:
NymE BPK –Sopron, Ferenczy J. u. 5. – I. emelet 117. iroda


Kutatási ismertetők