DOI: 10.17836/EC.2016.1.036


A magyar felsőoktatásban tanuló külföldi hallgatók motivációjának vizsgálata

The Study of Foreign Students’ Motivation about Learning in Hungary


Kéri Anita


Jelen kutatás a külföldi hallgatók motivációjával foglalkozik ország és intézményválasztás szempontjából. A téma aktualitását tekintve nagyon kurrens, hiszen a felsőoktatás nemzetköziesedésével a mobilitásban részt vevő hallgatók száma egyre inkább nő. A kutatás célja, hogy fényt derítsen a külföldi hallgatók motivációjára a Szegedi Tudományegyetemen. A kutatás előtti feltételezések kvalitatív fókuszcsoportos meg-kérdezések után alátámasztásra kerültek, miszerint az ország vonzereje, a referenciacsoportok, az ismeretek szerzése és a magyar diploma értéke motiválták leginkább a megkérdezett hallgatókat. Kvantitatív kutatás során, faktorelemzés segítségével került meghatározásra, hogy milyen faktorok alakítják a külföldi hallgatók motivációját. A kérdőíves kutatás szerint ezek a faktorok a referenciacsoportok, az önmegvalósítás, a kultúra és a világ megismerése, a letelepedés és a diploma által szerzett tudás. A kutatás eredményei által egy tisztább képet kaphatunk arról, hogy mi motiválta a külföldi hallgatókat, hogy az intézményt és Magyarországot válasszák. A jelen kutatás alapját képezheti további kutatások lefolytatásának, mely a külföldi hallgatók motivációját vizsgálja.

Kulcsszavak: marketing, motiváció, felsőoktatás, mobilitás
JEL-kódok: I2, M3, F6, J1

The current study investigates the motivation of foreign students about their choice of country and higher education institution. The topic is popular, because the number of students participating in international mobility is continuously rising. The aim of the study was to highlight the main motivational factors of foreign students of the chosen university. The three focus groups confirmed my initial assumptions, that the country’s attractiveness, reference groups’ influence, gaining knowledge and the value of the Hungarian degree effect students’ choice, therefore I also investigated them with a quantitative online questionnaire. With factor analysis I concluded that my initial model need changing. According to the quantitative study, the main motivational factors were the reference groups, self-realization, getting to know the culture and the world, integrating into the community and the knowledge gained by the Hungarian degree. With this study, a better insight into the motivation of foreign students about coming to a Hungarian higher education institution is revealed. This study can constitute the basis for further studies of the current topic.

Keywords: marketing, motivation, higher education, mobility
JEL Codes: I2, M3, F6, J1


A tanulmány letöltése / Full text download