DOI: 10.17836/EC.2016.1.148


Projektek átfogó tervezésének és koordinálásának támogatása mátrixokkal

Comprehensive Planning and Coordinating by Matrix-based Methods


Kurbucz Marcell Tamás


A mátrix alapú projekttervezési módszerek – az általuk megvalósítható stratégiai szintű tervezés következtében – drasztikusan leegyszerűsítik a termék- és szoftverfejlesztési projekttervek kezelését. Annak ellenére, hogy gyakorlati alkalmazásuk elsősorban a projektekben foglalt tevékenységek-, illette az azok között fennálló kap-csolatok modellezésére irányul, a legújabb kutatások eredményei már lehetővé teszik a mátrixokkal való egy-szerűbb, lineáris projektek ütemezését és nyomon követését is. A kutatás célja egy olyan mátrix alapú módszer kidolgozása volt, amely a projektek komplexitásától és összetettségétől függetlenül alkalmas a stratégiai szintű ütemezés és nyomon követés megvalósítására. A dolgozatban ismertetett módszer megoldást kínál több pro-jekt egyidejű kialakításának és hatékony újratervezésének problémájára.

Kulcsszavak: multiprojekt-menedzsment, stratégiai projekttervezés, mátrixos-alapú projekttervezés
JEL-kódok: O32

The matrix-based planning methods – because of the iterational connection handled by them – became essen-tial methods for product or software development projects. These planning methods do not only make it possib-le to define the activities and create connections between them, but also allows us to schedule and track simpler, linear projects.The goal of the research was to create a matrix-based method, which makes the planning of multiple projects transparent and trackable – even multiprojects –, and records and processes the data about it’s realization.

Keywords: multi-project management, strategic level project planning, matrix-based project planning
JEL Codes: O32


A tanulmány letöltése / Full text download