DOI: 10.17836/EC.2016.1.124


Battling Transaction Costs: Establishing an e-Exchange System for Coaseian Bargaining

Harc a tranzakciós költségek ellen: Egy e-tőzsde rendszer létrehozása coase-i alkuk számára


Szemenyei Márton


The role of Information Communication Technology (ICT) in environmental protection has become a significant topic in the last decade. Most existing ICT systems, however, don’t go beyond the traditional role of distributing information to their users. Moreover, most of these software systems don’t provide an integrated solution for several connected problems, which makes them hard to use. In this paper we will explore the use of software in environmental protection in a top-down approach, starting with the basic problems of environmental economics, namely internalizing externalities. We will propose a system that will try to achieve this by providing solutions to significantly decrease the transaction costs of Coaseian bargaining, while also providing a platform for other types of tools. The goal of this paper is to give an in-depth analysis of the proposed software. In order to do that, we describe the system in a non-technical, feature-oriented way, and analyze its most important functions. We will focus on establishing the requirements of the system based on the results of environmental and institutional economics. The most important part of our work is a detailed cost-benefit analysis of creating and maintaining the software, which includes the effect on the costs of Coaseian bargaining.

Keywords: environmental policy, private bargains, software
JEL Codes: Q01, Q58

Az elmúlt évtizedben az infokommunikációs technológiák (ICT – Information Communication Technology) szerepe a környezetvédelemben releváns területté vált. A legtöbb létező ICT rendszer azonban nem emelkedik az információszolgáltatás hagyományos szerepe fölé. Ezen felül a legtöbb rendszer nem képes több, összefüggő problémára integrált megoldást nyújtani, ami meglehetősen megnehezíti a használatukat. A tanulmány feltárja a szoftveres megoldások lehetséges szerepét a környezetvédelemben, egy top-down megközelítés segítségével. Ebben a megközelítésben a téma kiindulópontja a környezetgazdaságtan alapvető problémája – az externáliák internalizálása. A cikkben ajánlást teszünk egy rendszerre, amely képes a coase-i magánalkuk tranzakciós költségeinek csökkentésével az alapproblémát kezelni, miközben teret ad más eszközök alkalmazására is. A tanulmány során a tárgyalt szoftver részletes elemzését végezzük el, melyhez először bemutatjuk a rendszer technikai részleteket mellőző, funkció-orientált leírását, valamint elemezzük a leglényegesebb szolgáltatásait. Az elemzés és a leírás során a hangsúlyt a platform követelményeinek megadására fektetjük, amelyeket a környezetgazdaságtan eredményei alapján állítunk. A munkánk fő része a szoftver létrehozásának és fenntartásának költség-haszon elemzése, amely a coase-i magánalkuk költségeire kifejtett hatásokat is magába foglalja.

Kulcsszavak: környezetszabályozás, magánalkuk, szoftver
JEL-kódok: Q01, Q58


A tanulmány letöltése / Full text download