DOI: 10.17836/EC.2016.1.094


Társadalmi vállalkozások: Kasmírszoknyával és bodaggal a roma integrációért ‒ A Romani Design és a Romani Platni összehasonlító elemzése

Social Enterprises: Cashmere Skirt and Gipsy Bread for Roma Integration – Comparative Analysis of Romani Design and Romani Platni


Patai Noémi, Varga Valéria


A roma kérdés fontosságát felismerve Muhammad Yunus Nobel-békedíjas közgazdász, a társadalmi vállalkozók ikonikus alakja magyarországi látogatása során azt nyilatkozta: régiónk társadalmi vállalkozásainak a roma kérdés problémáját kell megcélozniuk. Tanulmányunk célja, hogy olyan javaslatokat fogalmazzon meg a jellemző lehetőségek és kockázatok alapján, melyek általános útmutatást adnak roma kérdéssel foglalkozó vállalkozások számára. A roma társadalmi vállalkozás kutatás szempontjából még szinte érintetlen terület. Dolgozatunkban két ilyen vállalkozást összehasonlításához a Rotterdami Erasmus Egyetem kutatócsoportjának szempontrendszerét vesszük alapul és egészítjük ki. Elemzésünk nagyban támaszkodik interjúinkra a vizsgált vállalkozások alapítóival és az IFUA Nonprofit Partner tanácsadójával. A kutatásunk eredményeképpen összeállított életciklus modellben elhelyezve a vállalkozásokat azonosítottuk a legvalószínűbb fejlődési útjukat. Javaslataink között szerepel a külső tanácsadókkal való tartós együttműködés, mely túlmutat a kezdeti tőkeinjekción, és fejleszti például (a jellemzően gyenge) monitoring folyamatot. Javasolt iránynak tartjuk a szervezetek közötti együttműködés erősítését is például közös médiaszereplések, termékkapcsolás formájában.

Kulcsszavak: társadalmi vállalkozás, társadalmi innováció, roma kultúra, fenntartható üzlet, életciklus modell
JEL-kódok: O35, M20

Recognizing the importance of the Roma issue, Muhammad Yunus, Nobel Peace Prize winner economist stated during his visit to Hungary that social businesses in our region have to face this problem. Our aim is to formulate recommendations considering the identified capabilities and opportunities of Roma social business, which is an almost untouched research area. We use and modify the framework created at the Erasmus University of Rotterdam for the comparative analysis of two enterprises. We rely heavily on the interviews made with the founders and a consultant at IFUA Nonprofit Partner. Creating a life-cycle model, we identify the most likely development path of the two organizations. Among general recommendations, we emphasize the importance of long-term cooperation with consultants, which goes beyond the initial capital injection and develops the (typically poor) monitoring processes. We see potential in developing cooperation between the enterprises through joint media appearance or tying sale of products.

Keywords: social business, social innovation, Roma culture, sustainable business, enterprise life-cycle model
JEL Codes: O35, M20


A tanulmány letöltése / Full text download