DOI: 10.17836/EC.2015.2.050


A KKV–k pályázati finanszírozása és a pályázati eredményességre ható bírálati szempontok vizsgálata a konvergencia régiókban

Financing SMEs with Tenders and the Effect of Tender Selection Criteria to the Hungarian SMEs in the Convergence Regions


Vajay Zsuzsanna


A hazai KKV szektor számára 2004. május 1.-jével, az Európai Uniós csatlakozást követően több lehetőség nyílt meg a vissza nem térítendő támogatások terén, mint addig bármikor. Magyarország az Európai Unió tagjaként nagyobb mértékben vehet részt a finanszírozott fejlesztésekben, mint az előcsatlakozási időszakban. Tanulmányomban bemutatom azokat a bírálati szempontokat, melyek meghatározzák a pozitív bírálatú pályázatok kiválasztását. Vizsgálataimat a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozóan végeztem el. A KKV szektor pályázati lehetőségeinek skálája a vizsgált időszakban egyre szélesebb lett, aminek hatására jelentősen megnövekedett a pályázói kedv is.

Kulcsszavak: KKV szektor, pályázati rendszer, támogatás
JEL kódok: H32, O39, P25

From 1 of May, 2004, after joining the European Union, the Hungarian SME sector gets more and more opportunities in the field of non-repayable grants than ever before. As a member of the Union, the financed developments have been easier to reach than in the pre-accession period. In my study, those tender selection criteria will be presented which determine the choice of positive appraised applications. These data will be analysed between the period of 2007 and 2013. Under the reviewed period the range of the application possibilities of the SME sector grew wider and wider. Parallel with this trend, also the willingness to apply increased significantly.

Keywords: SME sector, application system, support
JEL Codes: H32, O39, P25


A tanulmány letöltése / Full text download