DOI: 10.17836/EC.2015.2.042


Kisvállalkozási méret felosztása

Subdivision of Hunagrian Small-Sized Enterprises


Koroseczné Pavlin Rita
Kövér György
Parádi-Dolgos Anett
Szóka Károly


Jelenleg Magyarországon a vállalatok méretét a 2003/361/EK bizottsági ajánlás alapján"a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról" szóló 2004. évi XXXIV. törvény határozza meg. A 2012. évi adatok alapján a magyarországi kis-és középvállalkozások 99 százalékát a kisvállalkozások teszik ki. Jelen kutatásban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a törvényi besorolás alapján nem lehet kellő biztonsággal tudományos elemzéseket készíteni. Ennek kiküszöbölésére a teljes magyarországi vállalati adatokra alapozva, K-közép klaszterezés módszerével javaslatot teszünk olyan értékhatárokra, melyek megfelelően elkülönítik a vállalkozásokat egymástól és így alkalmassá válnak arra, hogy felfedjünk vállalati méret szerinti sajátosságokat a pénzügyi, likviditási, vagy jövedelmezőségi elemzések során.

Kulcsszavak: K-közép klaszterezés, vállalati struktúra, KKV
JEL kódok: C38, M21, L22, L25

The size of the companies in Hungary is defined by the law of XXXIV year 2004 based on the nomination of committee (2003/361/EK), which is namely „The development and support of the small and medium enterprises”. Based on the data of year 2012, the 99% of the small and medium enterprises are the small firms in Hungary. We would like to pay your attention with our analysis that based on the categories of the law; there is no sureness option to have scientific analysis. Therefore we assay the data of all Hungarian companies, and we suggest value limits with the method of K-means clustering, which will separate the companies by their real size. The result will be appropriate to disclose the specialty of the size of the Hungarian enterprises with the analysis their financial situation, liquidity and profitability.

Keywords: K-means clustering, structure of enterprises, SMEs
JEL Codes: C38, M21, L22, L25


A tanulmány letöltése / Full text download