DOI: 10.17836/EC.2015.2.002


The Importance of the Monetary System Regarding Sustainability

A pénzrendszer kulcsfontosságú szerepe a fenntarthatóság szempontjából


Joób Márk


In my article I will delineate the most important components of my research project relating to the link between the monetary system and sustainability. First, I will present the mistaken traditional monetary theory which recognizes commercial banks as financial intermediaries and I will describe how money is created in reality. Then, I will summarize the problematic aspects of the current money and banking system in ten points all of which concern the issue of sustainability. Finally, as an alternative, I will present a sustainable money and banking system which would assign the task of money creation to the state and transform commercial banks into actual financial intermediaries.

Keywords: sustainability, monetary system, money creation, money theory, sovereign money system
JEL Codes: E40, E50, E60

Cikkemben a pénzrendszer és a fenntarthatóság kapcsolatára irányuló kutatási projektem legfontosabb elemeit kívánom vázlatosan ismertetni. Először bemutatom a téves hagyományos pénzelméletet, amely a kereskedelmi bankokat pénzügyi közvetítő intézményekként írja le, majd ismertetem, hogy hogyan történik a pénzteremtés a valóságban. Ezután tíz pontba összefoglalom a jelenlegi pénz- és bankrendszerből fakadó problémákat, amelyek mind érintik a fenntarthatóság kérdését. Végül röviden bemutatok egy alternatív, fenntartható pénz- és bankrendszert, amely állami kézbe adja a pénzteremtést és a kereskedelmi bankokat valóban pénzügyi közvetítő intézményekké alakítja.

Kulcsszavak: fenntarthatóság, pénzrendszer, pénzteremtés, pénzelmélet, közpénzrendszer
JEL kódok: E40, E50, E60


A tanulmány letöltése / Full text download