DOI: 10.17836/EC.2015.1.047


Egy kutatás előzményeképp: Sopron népességéről és a vándorlásról

Thoughts on the Demography and Migration in Sopron, Hungary: as a Start of a Future Project


Kiss Éva


A tanulmány, amely tulajdonképpen egy tervezett projekt „bevezetője”, alapvető célja Sopron népesedési folyamatainak bemutatása, különös tekintettel az 1989 utáni vándorlásra. A hivatalos statisztikai adatok elemzése mellett egy kérdőíves felmérés tapasztalatai is hozzájárultak a migrációnak és kihatásának a vázlatos megismeréséhez. Az utóbbi évtizedben Sopron népesedésében a migráció fontos szerepet játszik. A növekvő számú bevándorló azonban komoly kihívás is, mert számos problémát felvetnek, amelyek pontos feltárása további kutatásokat igényel.

Kulcsszavak: népesedés, migráció, konfliktus, Sopron, Magyarország
JEL kódok: J11, J60, J61

As an introduction of a future project, this study focuses on the analysis of demographic processes of Sopron, especially on the migrations after the Transition in 1989. Official statistics and the results of a small survey provide the basis to our sketchy overview. Migration plays key role in Sopron’s demography in the last decade, nevertheless the growing number of immigrants to the city is a real challenge, and raise several problems, which are to be studied more deeply in the future.

Keywords: demography, migration, conflict, Sopron, Hungary
JEL Codes: J11, J60, J61


A tanulmány letöltése / Full text download