DOI: 10.17836/EC.2015.1.037


The Political Economy of Socio-economic and Ecological Sustainability in Hungary

A szocio-ökonómiai és ökológiai fenntarthatóság politikai gazdaságtana Magyarországon


Pogátsa Zoltán


The aim of this paper is to identify the missing elements and areas of the literature on socio-economic and ecological sustainability in the Hungarian language. Our summary is based upon a review of the key scientific and policy literature of these areas, which we have concluded with the aim of providing a list of the most decisive literature in these areas (see appendix). We conclude that while the theoretical literature is wide-ranging and up to date, and most (although not all) policy areas are well researched, the connecting literature that would create coherence in the literature are missing. Most of this missing literature is at the level of political economy.

Keywords: sustainability, political economy, adaptation, socio-economic sustainability
JEL Codes: Q00, P00, O1, F5

A fenntarthatóság fogalma ma már kiterjedt magyar nyelvű elméleti irodalommal rendelkezik annak mind hagyományos ökológiai, mind pedig szocio-ökönómiai értelmében. Az egyes szakpolitikai területek (biodiverzitás, alkalmazkodás a klímaváltozáshoz, fenntartható energiaforrások, demográfia, közlekedés, egészségügy, migráció, költségvetési és adósságpálya, stb.) ha nem is teljesen egyenletesen, de általában véve jól feldolgozott, empirikus kutatási eredményekre épülő irodalommal rendelkeznek. Ami nagyon hiányzik a fenntarthatóság magyar nyelvű irodalmából, az annak politikai gazdaságtana: az a kérdés, hogy milyen hosszú távú politikai és gazdasági mély folyamatok határozzák meg a fenntarthatósági elvek érvényesülését illetve háttérbe szorulását a magyar közpolitikai döntéshozatalban.

Kulcsszavak: fenntarthatóság, politikai gazdaságtan, alkalmazkodás, szocio-ökönómiai fenntarthatóság
JEL kódok: Q00, P00, O1, F5


A tanulmány letöltése / Full text download