DOI: 10.17836/EC.2015.1.017


Citizens’ Perception of Urban Problems and Possibilites for Smart City Solutions. Case Study from Sopron, Hungary

Városi problémák lakossági érzékelése és smart városfejlesztés lehetőségei Sopronban


Bertalan Laura


The question of urban sustainability has come to the front of research in the past decade. It is resulting from the fact that the proportion of urban population continuously increase, according to the estimations 70% of the population will be urban citizen by 2050. On the other hand cities play a significant role in sustainability, climate protection and the reduction of harmful emissions. Several innovative initiatives were performed on the area of the establishment of carbon-neutral cities of zero energy consumption and sustainable municipalities. The purpose of Smart City concepts is to maximize urban life quality and to increase energy efficiency, to reduce harmful emissions and to enhance the quality of urban services utilizing the possibilities provided by the available ICT-devices (Info Communication Technology). Nowadays the condition of the urban environment, the urban problems can be constantly measured and monitored by means of instruments and with the help of data analysis and process forecasts we can offer up-to-date solutions for them. Intelligent devices have come to the focus when researching city organizations. In Hungary it can be seen that some cities already apply smart solutions and these have ideas about future development directions, but most of the cities have the term only from hearsay. Because in the subsequent years significant sources from the European Union will be available for the development of urban services and the enhancement of energy efficiency, it is important that the management of cities informs itself and opens toward smart application as possible. Within the frame of a public survey in 2015 we have investigated the sensibility of the inhabitants of Sopron for urban problems and analysed, which urban processes are considered expressly harmful and which measures – even of smart character – would be kept important. In our article the results of the survey are presented.

Keywords: smart city, urban problems, environmental issues, sustainability, liveability, Sopron
JEL Codes: R000

A városi fenntarthatóság kérdése az utóbbi évtizedben a kutatások előterébe került. Köszönhető ez annak, hogy a városi népesség aránya folyamatosan nő, a becslések szerint 2050-re a népesség 70%-a városlakó lesz. Másrész a fenntarthatóság, a klímavédelem és a károsanyag-kibocsátás csökkentésében a városok meghatározó szerepet játszanak. Számos innovatív kezdeményezés történt a karbon-semleges, zéró energiafelhasználású városok kialakítása, illetve a fenntartható városüzemeltetés terén. A Smart City koncepciók célja a városi életminőség maximalizálása és az energiahatékonyság növelése, a károsanyag-kibocsátás csökkentése és mindeközben a városi szolgáltatások minőségének növelése a rendelkezésre álló IKT-eszközök nyújtotta lehetőségek kihasználásával. Napjainkban a műszerek segítségével folyamatosan mérhetjük, monitorozhatjuk a városi környezet állapotát, a városi problémákat, és az adatok elemzésével, folyamatok előrejelzésével naprakész megoldásokat kínálhatunk azokra. A kutatásokban előterébe került az intelligens eszközökön alapuló városszervezés. Hazai viszonylatban azt látjuk, hogy egyes városok már alkalmaznak smart jellegű megoldásokat és elképzeléseik vannak jövőbeli fejlesztési irányokról, de a legtöbb város csak hallomásból ismeri a kifejezést. Mivel az elkövetkező években jelentős európai uniós forrás áll a városi szolgáltatások fejlesztésére és az energiahatékonyság növelésére, fontos, hogy a városok vezetése tájékozódjon, és lehetőségeihez mérten nyisson az okos alkalmazások irányába. 2015-ben lakossági felmérés keretében vizsgáltuk a soproni lakosság városi problémák iránti érzékenységét, elemeztük, hogy mely városi folyamatokat látják kifejezetten károsnak, és milyen¬ – akár smart-jellegű – intézkedéseket tartanának fontosnak. Cikkünkben bemutatásra kerülnek a felmérés eredményei.

Kulcsszavak: smart city, városi problémák, környezeti problémák, fenntarthatóság, élhetőség, Sopron
JEL kódok: R000


A tanulmány letöltése / Full text download