DOI: 10.17836/EC.2014.2.153


A közgazdaságtan hiányosságai és a pénzrendszer hatásai – válasz Gilányi Zsolt cikkére

The Shortcomings of Economics and the Impacts of the Monetary System – Response to the Article of Zsolt Gilányi


Joób Márk


A hagyományos közgazdaságtan számos területen szem elől vesztette a valóságot. Ez a hiányosság antropológiai, szociológiai és ökológiai tényfeltárás útján orvosolható. Ennek a hiánypótlásnak a részeként tíz pontban sorolom fel a jelenlegi pénzrendszer gazdasági és társadalmi hatásait, amelyek mind egy alapvető pénzreform mellett szólnak.

Kulcsszavak: közgazdaságtan, modellek, empirikus megalapozás, pénzrendszer, pénzreform
JEL kódok: A10, C52, E42, E50

Conventional economics has lost sight of reality in many fields. This deficiency can only be remedied through anthropological, sociological and ecological fact finding. As part of this fact finding, I will list the economic and social impacts of the current monetary system in ten points which all call for a fundamental monetary reform.

Keywords: economics, models, empirical basis, monetary system, monetary reform
JEL Codes: A10, C52, E42, E50


A tanulmány letöltése / Full text download