DOI: 10.17836/EC.2014.2.038


The Cultural "Map" of a Micro-Region

Egy kistérség kulturális „térképe”


Kovács Zsuzsanna
Némethné Tömő Zsuzsanna


The objective of this study is to make an inventory of factors which might affect the access to cultural assets and services. Its further aim is to put an emphasis on factors which depend on the number of inhabitants and to make an attempt to present their spatial inequalities. We have acquired important qualitative information by means of the interviews taken. Among spatial inequality parameters, standard deviation, relative deviation and entropy were used. The study has clarified that it is not true in many cases that the more important role is played by a settlement in the settlement network the better conditions the settlement has in order to access to cultural assets and services.

Keywords: creative economy, community culture, spatial development and inequality
JEL Codes: O10, R00, Z10

Ez a tanulmány arra hivatott, hogy számba vegye azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják a kulturális javakhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást. További célja, hogy, kiemelje közülük azokat, amelyek függnek a lakónépesség számától. Mindemellett pedig megpróbálja bemutatni az ezekkel kapcsolatos területi egyenlőtlenségeket is. Néhány fontos kvalitatív információhoz is jutottunk az elvégzett interjúk által. A területi egyenlőtlenségi mutatók közül többek között a szórás, a relatív szórás és az entrópia lett alkalmazva. A kutatás elsősorban arra világított rá, hogy számos esetben nem igaz az, hogy egy település minél nagyobb szerepet tölt be a településhálózatban, annál jobbak a kulturális javakhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás feltételei.

Kulcsszavak: kreatív gazdaság, közművelődés, területi fejlettség és egyenlőtlenség
JEL kódok: O10, R00, Z10


A tanulmány letöltése / Full text download