DOI: 10.17836/EC.2014.1.040


A Nemzeti Vágta turisztikai jelentősége hazánkban

The Importance of tourism of the National Gallop in our Country


Tapolcsányi Barbara


A Nemzeti Vágta című rendezvény bemutatásával szeretnék rávilágítani a hazánkban megrendezésre kerülő fesztiválok, rendezvények fontosságára és jelentőségére. A Nemzeti Vágta a budapesti Hősök terén és közvetlen környezetében zajló rendezvény. A lovas hagyományok, illetve a magyar városok és falvak ünnepe, melyet évente megrendeznek. Az esemény központi eleme a névadó „Nemzeti Vágta”, melyre évente mintegy 100 település nevezi be a lovát és lovasát. A Nemzeti Vágta országimázs rendezvény, amely „Magyarország fellendítésének allegóriája” kíván lenni. Napjainkban jelentős hatást gyakorol a fesztivál turizmus által generált folyamat egy adott ország gazdasági mutatóira. Munkámhoz szekunder és primer kutatást egyaránt alkalmaztam. A szekunder adatokra épülő elemzésnél felhasználtam a témával összefüggő szakkönyveket, szakfolyóiratokat és kiadványokat. A primer kutatás keretében interjút készítettem Lázár Vilmossal a Magyar Lovas Szövetség és a Nemzeti Vágta elnökével, valamint kérdőíves vizsgálatot készítettem. A mélyinterjú során választ kaptam a rendezvény céljaival és terveivel kapcsolatos kérdésekre. A nem reprezentatív kérdőíves vizsgálat, 125 megkérdezett válaszait tartalmazta.

Kulcsszavak: lovas sport, verseny, fesztivál, tradíció, imázs
JEL kódok: D20, D21, D22

By presenting the great event of the National Gallop I would like to reveal the importance and significance of festivals and other celebrations held in Hungary. The central element of this festival is the Race. The Festival serves as an allegory of Hungary’s boost in forming the country’s new image. Nowadays the process induced by festival tourism has a significant effect on a country’s economic indicators. I used both primary and secondary research for my work. For the analysis based on the secondary facts I made great use of books and magazines written on this topic. Within the primary research work I have interviewed Vilmos Lázár the chairman of the Hungarian Equestrian Association and also made a survey based on questionnaires. During the thorough inter-view I have obtained the answers in connection with the main objectives and plans of the event. The non-representative survey contains the answers of 125 people.

Keywords: equestrian sport, race, festival, tradition, image
JEL Codes: D20, D21, D22


A tanulmány letöltése / Full text download