DOI: 10.17836/EC.2014.1.066


A fiatal generáció utazási döntéseinek marketingszempontú elemzése

A Marketing Analysis of the Travel Decisions of Today’s Young Generation


Streit Edit


Munkám célja a magyar és külföldi fiatalok turisztikai döntéseinek médiaszempontú elemzése, a tipikus magyar és külföldi fiatal turista profiljának felvázolása. Az ifjúsági turisztikai termék jellemzését követően kitérek az utazások lehetséges motivációira, feltárom azon okokat, amelyek utazásra ösztönzik a vizsgált csoportokat. A marketingkommunikációs eszköztár bemutatása után feltárom az aktuális trendeket az ifjúsági turizmus területén. Empirikus kutatásomban első lépésként online kérdőíves megkérdezést folytattam, majd mélyinterjút készítettem a két vizsgált szegmens két-két tagjával. Eredményeim alapján képet nyújtok arról, hogy a két szegmens milyen marketingaktivitások alapján hozza meg turisztikai döntéseit, kiemelt hangsúlyt fektetve arra, hogy mely kommunikációs eszközök bírnak döntő befolyással rájuk nézve az információgyűjtő szakaszban. Összehasonlítom az utazások lebonyolításának folyamatát a két szegmens esetében, különös tekintettel arra, hogy a „do-it-yourself” típusú vagy közvetítők igénybevételével történő utazásokat preferálják. Láthatóvá vált, hogy szignifikáns különbségek mutatkoznak a két szegmens magatartásában, különös tekintettel az utazási motivációkra, az információgyűjtés forrásaira, illetve az ideális utazásról alkotott képre. A következő években magunk is szemtanúi lehetünk, ahogy az ifjúsági turizmus további fejlődésével párhuzamosan e két szegmens turisztikai magatartása homogén egésszé olvad, vagy tovább differenciálódik.

Kulcsszavak: ifjúság, turizmus, fiatal generáció, turizmusmarketing, trend, utazás
JEL kódok: F69, J12, J13, L82, L83, M31

The aim of the dissertation is to analyse the travel decisions of Hungarian and foreign members of the the younger generation. The paper first describes youth tourism. After Marketing Communication tools are illustrated, current trends in youth tourism are presented. First step of my empirical research was an online questionnaires survey, after which in-depth interviews were conducted with two members of the two groups. We can see which marketing activities influence the members of the segments, emphasising which communication tools have the most significant influence when information is gathered. Travelling preferences of the Hungarian and foreign youth segments are also examined to determine whether they prefer the ’Do-it-Yourself” approach or rely on services of various intermediaries. It is evident that there are significant differences between the travel-related behaviour of Hungarian and foreign young people, especially in their motivations for travel, information sources and idealised image of travel. Over the next years we may be witnessing further differentiation or union of these two segments.

Keywords: youth, young generation, tourism, marketing, travelling attitude, trend
JEL Codes: F69, J12, J13, L82, L83, M31


A tanulmány letöltése / Full text download