DOI: 10.17836/EC.2014.1.001


A külföldi munkavállalás indítékainak vizsgálata a fiatalok körében Londonban

Research of the Motivations to Work Abroad Among Young People in London


Somogyi Noémi


Napjaink Európájában ahhoz, hogy releváns képet kapjunk a munkaerőpiac új, fiatal ám migráns munkavállalóinak helyzetéről, gondolkodásáról, munkavállalási hajlandóságáról, és motiválhatóságáról elengedhetetlen e kérdéskör határokon átívelő alapos vizsgálata. Ezért is vállalkoztam egy saját migrációs kutatáson alapuló tudományos munka elkészítésére, melynek fókuszában a fiatal korosztály külföldi munkavállalásának indítékai állnak. A kutatás három komplex hipotézisre épült, vizsgálandó mintáját a Londonban alkalmi, vagy tartós munkát vállaló fiatalok (18-30 év) képezték, a vizsgálati módszer pedig a kérdőíves felmérés volt. Feltételezéseim több aspektusból való elemzése igen tanulságos eredményekkel szolgált.

Kulcsszavak: fiatalok, foglalkoztatási trendek, munkaerő-mozgás, munkaerőpiac, nemzetközi migráció
JEL kódok: F66, J40, J60, J80, Z13

In today’s Europe carrying out a thorough examination of cross-border issues is essential to get a relevant picture about the situation, way of thinking, willingness to work and motivation of the new, young but migrant employees of the labour market. That is why I undertook the preparation of a scientific paper based on my own research on migration, focusing on the motivators of the young generation who work abroad. The research based on three complex hypotheses. I searched the answers for the validity of them. The sample population of the research consists of young people (between 18 and 30 years of age) employed in London temporarily or permanently, I have chosen questionnaires as a method of my examination. Examining my presumptions form different aspects promised very instructive results.

Keywords: youth, employment trends, labour movement, labour market, international migration
JEL Codes: F66, J40, J60, J80, Z13


A tanulmány letöltése / Full text download