DOI: 10.17836/EC.2014.1.012


Employee Engagement and Human Resource Practices in Europe

Dolgozói elkötelezettség és humán erőforrás gyakorlatok Európában


Kassim Iris


This paper provides insight into the results of the 'European Employee Engagement Survey' research conducted on behalf of Stamford Global in 2010 and 2012 with the total participation of almost 300 European Human Resource professionals. As employee engagement is widely considered as a possible significant driver of business results, increasing attention has been paid to those human resource and engagement practices that may contribute to effective engagement management and consequently, improved organisational performance. Main objectives of the research were to reveal the acknowledgement of the employee engagement concept in the European region, to explore the variety of human resource and engagement practices being applied by European organisations and to investigate their relationship with certain employee aspects such as employee morale and engagement as well as organisations' talent attraction and retention ability.

Keywords: employee engagement, European HR, human resources practices
JEL Codes: J24, J28, M12, M54

Jelen tanulmány betekintést mutat a "European Employee Engagement Survey" (Európai Dolgozói Elkötelezettség Felmérés) eredményeibe, melyet a Stamford Global megbízásából 2010-ben és 2012-ben végeztünk el, összesen közel 300 európai emberi erőforrás szakember részvételével. Mivel a dolgozói elkötelezettségre széles körben tekintenek az üzleti eredmények egyik lehetséges és jelentős mozgatórugójaként, ezért egyre nagyobb figyelem irányul azon emberi erőforrás és elkötelezettség gyakorlatokra, melyek hozzájárulhatnak a hatékony elkötelezettség menedzsmenthez, továbbá a szervezeti teljesítmény növeléséhez. A kutatás fő célkitűzése az volt, hogy felmérjük mennyire elfogadott a dolgozói elkötelezettség koncepciója az európai régióban, feltárjuk mely emberi erőforrás és elkötelezettség gyakorlatokat alkalmazzák az európai szervezetek, továbbá, hogy megvizsgáljuk, hogy ezen gyakorlatok milyen kapcsolatot mutatnak bizonyos dolgozói aspektusokkal, mint a dolgozói morál és elkötelezettség, továbbá a szervezetek tehetség vonzó és megtartó képessége.

Kulcsszavak: dolgozói elkötelezettség, Európai HR, emberi erőforrás gyakorlatok
JEL kódok: J24, J28, M12, M54


A tanulmány letöltése / Full text download