DOI: 10.17836/EC.2013.2.099


GARCH modellek a pénzügyi kockázatok észlelésében

GARCH Models in the Perception of Financial Risks


Németh Kristóf


Dolgozatunkban a 2008. őszi részvénypiaci válság visszatekintő, retrospektív elemzésével foglalkozunk. Célunk olyan jellemző piaci körülmény azonosítása, melynek a 2008. őszi eseményeket megelőző változása a strukturális törés előjeleként értelmezhető. A pénzügyi idősorok tipikus statisztikai tulajdonságainak ismeretében, vagyis tisztán elméleti alapon döntünk az időben változó volatilitású modellek alkalmazása mellett. Olyan ökonometriai modell illesztésére teszünk kísérletet, melynek becsült paraméterei felhasználásával alkalmas, intuitív kockázati mértékhez jutunk. A gördülő GARCH regresszióra alapozott technikai elemzésünkben kimutatjuk a kockázati szint, mint alapvető piaci körülmény, 2008 őszét megelőző fokozatos növekedését. 2008 nyarán pedig a strukturális törés egyértelmű jeleként a variancia nem-stacionaritás jelenségét tapasztaljuk. Megállapítjuk, hogy a GARCH modellben keletkezett feltétel nélküli varianciák idősorát vizsgálva, legalábbis néhány hónappal a drasztikus áresést megelőzően, érzékelhetővé vált a kockázati szint számottevő növekedése.

Kulcsszavak: karbantartási projektmenedzsment, karbantartási projekttervezés, megbízhatóság alapú/ kockázat központú projekt szakértői mátrix

Kulcsszavak:piaci körülmény, időben változó volatilitás, GARCH modell, strukturális törés
JEL kódok: C01, C22, C58

In our paper we will focus on the retrospective analysis of the share market crisis dating back to the autumn of 2008. We aim to identify the distinctive market environmental feature the change of which could have indicated the appearance of the dramatic fall in prices. Having been aware of the typical statistical characteristics of finan-cial timelines that is based purely on theoretical grounds we have decided on the application of time-varying volatility models. We attempt to fit such an econometric model using the parameters estimated which will lead to the appropriate, intuitive risk measure. In our technical analysis based on the rolling GARCH regression we have regarded the gradual increase in the risk level as a basic market environmental component before the autumn of 2008. In fact, in the summer of 2008 we experienced the phenomenon of non-stationary variance as an evident sign of structural break. While observing the timeline of unconditional variances occurring in the GARCH model we claimed that a massive increase in the risk level could be felt at least a couple of months before the massive fall in the rate of exchanges.

Keywords:Matrix-based project planning method; risk-reliability project expert matrix; maintenance projects

Keywords:market condition, time-varying volatility, GARCH model, structural break
JEL Codes: C01, C22, C58


A tanulmány letöltése / Full text download