DOI: 10.17836/EC.2014.1.052


The Connection Between Music and Country Image – in Case of Hungary

A zene és az országimázs kapcsolata – Magyarország példáján keresztül


Jentetics Kinga


Music is the unique identifier of a country in forms of national anthems and pop icons. With the help of music associations are awakened: in case of the Beatles’ rhythms, the pop culture of the United Kingdom unfolds, meanwhile listening to ABBA songs pictures us to Sweden. But how is it working in case of Hungary? In this study I will show the general model of musical country branding, moreover it is applied specifically to the example of Hungary. A primary research (expert interviews, focus group interviews, questionnaire) helps me to identify all elements of the model. In the end of the study, recommendations are given for improvement of the musical country branding.

Keywords: music, country image, country branding, creative class, cultural marketing
JEL codes: M31, M38, Z11, Z18

A klasszikus és a könnyűzenei műfajok egyedi azonosítói egy országnak, amelyek akár nemzeti himnuszok vagy ikonikus popalakok formájában is megmutatkozhatnak. A tanulmányban az országimázsformáló erők közül a könnyűzenei műfajokra helyezem a hangsúlyt, hiszen a könnyűzene erőteljes asszociációkat képes szülni: például a Beatles ritmusai az Egyesült Királyság popkultúráját tárják elénk, míg az ABBA hallatán Svédország jut eszünkbe. De miként mutatkozik meg a zenei országimázs Magyarország esetében? A tanulmány során bemutatom a kreatív országmárkázás kulturális alapú megközelítését, amelyre támaszkodva elkészítettem a zenei országimázs modelljét. Mindezt Magyarország példáján keresztül értelmezem és alkalmazom, melyhez primer kutatási módszerek is a segítségemre voltak (szakértői interjúk, fókuszcsoportos interjúk, kérdőíves felmérés). Végül pedig a zenei országmárkázás javítására teszek javaslatokat.

Kulcsszavak: zene, országimázs, országmárkázás, kreatív társadalmi réteg, kulturális marketing
JEL kódok: M31, M38, Z11, Z18


A tanulmány letöltése / Full text download