DOI: 10.17836/EC.2013.2.001


Az intézmények szerepe a technológiai haladás gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának érvényesülésében

The Role of Institutions in Realising the Effects of Technological Progress on Economic Growth


Csugány Julianna


A 20. század végén az infokommunikációs technológiák térnyerésével ismét a közgazdaságtan érdeklődésének középpontjába kerültek a technológiai változások. A gazdasági növekedés hajtóerejének tekintett technológiai haladás vizsgálatában a kutatás-fejlesztés és innováció folyamatai mellett egyre inkább előtérbe kerül az intézményi tényezők jelentősége. Az endogén növekedéselméletek világítanak rá a humán tőke és az innováció szerepére, amelyek makrogazdasági hatásának érvényesülésében meghatározó az intézményi környezet. Az empirikus vizsgálat az Európai Unió tagállamainak vonatkozásában a gazdasági növekedés, a technológiai haladás és az intézmények makrogazdasági összefüggéseinek feltárására irányul. A dolgozat állítása szerint a K+F+I és az intézmények együttesen alkotják azt a technológiai környezetet, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a technológiai fejlődés megvalósuljon. A technológiai-intézményi környezet és a jövedelmek kapcsolatát kétváltozós regressziós függvényben modellezve megfogalmazható, hogy a technológiai környezet nagy-mértékben hozzájárul a jövedelmek alakulásához az EU tagállamaiban. A technológiai környezet elemeiből útmodellt alkotva, kiemelten a tulajdonjogi védelem fontos a technológiai haladás gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának érvényesülésében.

Kulcsszavak: kutatás-fejlesztés-innováció, intézmények, tulajdonjogok védelme
JEL-kódok: O11, O34, O43

At the end of 20th century, due to the expansion of information and communication technologies, technological changes were again in the centre of interest in economics. Analysing the technological progress, which is the driving force of the economic growth, the relevance of institutions is more important in addition to research and development and innovation. In endogenous growth theories, the institutional environment is important in realising the macroeconomic effect of human capital and innovation. The empirical study demonstrates the macroeconomic relations between economic growth, technological progress and institutions. The main hypothesis of this paper is the technological environment consists of research and development (R&D) and innovation, as well as institutions. The relationship of technological-institutional environment and income is modelled by regression analysis, which demonstrates that the technological environment is an important determinant of income across the EU member states. Finally, a path model constructed from the elements of technological environment, emphasizing that the protection of property rights plays an essential role in realising the effects of technological progress on economic growth.

Keywords: research - development - innovation, institutions, protection of property rights
JEL Codes: O11, O34, O43


A tanulmány letöltése / Full text download