DOI: 10.17836/EC.2013.1.016


What Could be the Growth Impact of the Funding for Growth Scheme?

Milyen hatással lehet a Növekedési Hitelprogram a növekedésre?


Fodor Éva


The National Bank of Hungary (NBH) launched its ‘Funding for Growth Scheme’ (FGS) in June 2013. The successfulness of FGS could have a crucial impact on the funding and through that the operation of small and medium sized enterprises (SME). Therefore it is also the main topic of several economic discussions nowadays. The program was launched in an environment which has been characterized by the continuous decline in total loans outstanding in the SME segment along with increasing share of nonperforming loans and further tightening of banks’ lending rules. The goal of this study is to introduce the development of SME lending in Hungary as well as to examine the ‘Funding for Growth Scheme’, related capital market expectations and the program’s possible impact on the economic performance of Hungary. However, all conclusions of this study are based solely on statistical calculations. I do not intend to make any judgment about the program in general taking into account that the impact of FGS on some other macroeconomic factors and capital market participants, with impact on GDP directly or indirectly (i.e. labour market, the banking sector’s profitability), is not subject of this study.

Keywords: SMEs, NBH, funding for growth scheme
JEL-kódok: G00, G30

A Magyar Nemzeti Bank 2013 júniusában indította el Növekedési Hitelprogramját. A program sikeressége döntő jelentőségű lehet a kis- és középvállalkozások (KKV) finanszírozása és működése szempontjából. Emiatt számos közgazdasági vita központi témája napjainkban. A programot olyan hitelezési környezetben indították el, melyre a KKV hitelportfolió folyamatos zsugorodása, a nem teljesítő hitelek arányának növekedése és a szigorodó hitelezési korlátok jellemzőek. A dolgozat célja a KKV hitelezés alakulásának bemutatása Magyarországon, valamint a Növekedési Hitelprogram, az ezzel kapcsolatos tőkepiaci várakozások és annak vizsgálata, hogy a programnak milyen lehetséges hatásai lehetnek Magyarország gazdasági teljesítményére. A programmal kapcsolatban megfogalmazott következtetések kizárólag statisztikai számítások eredményein alapulnak. A tanulmánynak ugyanakkor nem célja véleményt mondani a programról, figyelembe véve, hogy a dolgozat nem tárgyalja a Növekedési Hitelprogram egyéb makrogazdasági tényezőre és tőkepiaci szereplőre –melyek a GDP-t közvetlenül vagy közvetve befolyásolják (pl. munkaerőpiac, bankszektor jövedelmezősége)- gyakorolt hatását.

Kulcsszavak: KKV, MNB, Növekedési Hitelprogram
JEL Codes: G00, G30


A tanulmány letöltése / Full text download