DOI: 10.17836/EC.2013.1.002


Létszámváltozás és meghatározó tényezői a magyar gazdaság négy ágazatában

Determining Factors and Degree of Corporate Demand of Labour in Four Hungarian Sectors


Bereczk Ádám


A tanulmány a hazai feldolgozóipar négy ágazatában vizsgálja a kibocsátás és a létszámalakulás összefüggéseit, együttmozgását a 2001-2011-es időszakra vonatkozóan. A vizsgált négy ágazat: textilipar, élelmiszeripar, jár-műgyártás, vegyipar. Közülük az első háromban erős lineáris kapcsolat mérhető a kibocsátás és a létszám válto-zása között. A textilipar és az élelmiszeripar esetében azonban a kapcsolat 2009 után gyengül, mely arra vezethető vissza, hogy a válság okozta mélypont után meginduló termelés-növekedést nem kíséri számottevő létszám-bővülés.

Kulcsszavak: ágazat, kibocsátás, létszám, termelékenység változás
JEL-kódok: M20, M21, N60

Based on the results of international literature, this study examining the key determinants of corporate demand of labor, using sectoral datas. Primariliy investigates the relationship between output and level of actual labor datas from 2001 to 2011. The survey is highly representative. Results suggest that in three cases of four there are rela-tively or absolutely strong linear relationship between sectoral output and corporate labor demand. Also reveals that after the crises, the relationship is getting weaker, due to the increasing level of output while demand for labor is stagnating.

Keywords: sector, issue, headcount, change of productivity
JEL Codes: M20, M21, N60


A tanulmány letöltése / Full text download