DOI: 10.17836/EC.2012.2.106


The Hungarian Innovational Potential and the R&D Sector

A magyar innovációs potenciál és a K+F szektor


Keresztes Gábor


Usually, when one says „innovation”, novelty and the ability to renew come to mind. The measurement of the concept has become a very important field of study and a key indicator of national economies. In this article, af-ter a short review of the theoretical approaches to innovation, I am going to examine the status of the Hungarian R&D sector. Where is Hungary now in terms of innovational activities? Who are the actors and the funders of the system, and more importantly: in what proportion? What fields are prominent in domestic practice? Amongst others, I set out to find the answers to these questions in this article.

Keywords: innovation, R&D, innovational performance, financing
JEL Codes: I23, O31, Q55

 

Az innovációról mindenkinek az újdonság, a megújulás képessége jut az eszébe. A fogalom mérése nagyon fontos területté vált és a nemzetgazdaságok kulcsmutatói közé emelkedett. A tanulmányban az innovációról alkotott elméleti változások rövid ismertetése után a magyar K+F szektor helyzetét vizsgáljuk meg. Hol áll Magyarország az innovációs tevékenységek tekintetében? Kik a rendszer szereplői és finanszírozói, ráadásul milyen arányban? Milyen területek emelkednek ki a hazai gyakorlatban? A cikkben többek között erre keresem a válaszokat.

 

Kulcsszavak: innováció, K+F, innovációs teljesítmény, finanszírozás
JEL kódok: I23, O31, Q55

A tanulmány letöltése / Full text download