DOI: 10.17836/EC.2012.2.075


Public and Corporate Attitudes towards Taxation: a Case Study from Hungary

Lakossági és vállalati adózási attitűdök: egy kérdőíves felmérés eredményei


Gelencsér Péter – Bokorné Kitanics Tünde – Nyáriné Budvig Anita – Harsányi Csongor

In our research we investigated the taxation moral of the population and the enterprises, we researched if the people’s knowledge in term of taxation was proper or they got into arrears simply because of financial reasons. As a result of our non-representative survey of 223 elements we concluded that the propensity for tax avoidance of population and enterprises was high, the majority accepted the ways of tax avoidance, the taxation moral was poor. Our base hypothesis got confirmed, the defaults in term of the taxation are induced by the lack of knowledge about the tax obligation and moral factors too besides the financial situation. Their surroundings, family and school play great role in the making of their relationship for taxation.

Keywords: taxation moral, propensity to pay tax, the efficiency of sanctions, moral factors.
JEL code: A130

 

Kutatásunkban megvizsgáltuk, milyen a lakosság és a vállalkozások adómorálja, megfelelők-e az emberek adózással kapcsolatos ismeretei, vagy csak egyszerű anyagi okok miatt kerülnek hátralékba? Nem reprezentatív, 223 mintaelemű kérdőíves kutatásunk eredményeként megállapítottuk, hogy a lakosság és a vállalkozások adóelkerülési hajlandósága is magas, az adóelkerülés módjaival kapcsolatban a többség elfogadó, az adómorál gyenge. Alaphipotézisünk igazolást nyert, mely szerint az adózással kapcsolatos mulasztásokat az anyagi helyzeten túl az adózási kötelezettségek ismeretének hiánya, és morális tényezők is befolyásolják. Adózáshoz való viszonyuk kialakításában jelentős szerepet játszik az őket körülvevő környezet, a család, iskola.

Kulcsszavak: adómorál, adófizetési hajlandóság, szankciók hatásfoka, morális tényezők
JEL kód: A130


A tanulmány letöltése / Full text download