DOI: 10.17836/EC.2012.1.002


Gondolatok a kormányzásról globálisan és nemzetközi összehasonlításban

Thoughts of the Governance Globally and in International Comparison


Czeglédy Tamás


Különösen egy gazdasági válság idején van itt az ideje a nemzetközi kitekintésnek, a problémák széleskörű vizsgálatának. Ha ráadásul a válság nem kizárólag gazdasági, hanem környezeti, biztonsági, politikai és társadalmi válság is, akkor mindenképpen nemzetközi összehasonlításban kell megtalálni a közös felelősség okait. A már közkeletűvé lett „fenntartható fejlődés”-fogalom és problémaköre találkozik a gazdasági válság magyarázataival és ezáltal globális problémamegoldásért kiált. Az irányítási elméletek már a történelem során nagyon sokszínűek voltak, ezekből van, ami elmaradt és letisztult, de mára sem alakult ki egyetlen és kizárólagosan elfogadott kormányzási modell – nemzeti, regionális és nemzetközi szinten sem. Mégis a közös globális kormányzás igénye és szükségessége már régóta napirenden van a világgazdasággal foglalkozó nemzetközi tudományos közéletben.

Kulcsszavak: gazdasági válság, globalizáció, globális kormányzás, fenntartható fejlődés
JEL-kódok: B30, F40, H77

 

Especially in an economic crisis is there the time for the global consideration of the wide range of problems. In addition, if the crisis is not only economic but also environmental, security, political and social crisis, we must find the common international standards of responsibility and permanent exploration. The commonly used concept of "sustainable development" mixed with the challenges of the global economic crisis supported the explanation and the solutions handled globally. Governing theories throughout the past centuries in the history have been very diverse and it is clear that there is not an only and exclusively developed governance model adopted at national, regional and international levels. Yet the need for common global governance and the necessity for the agenda for the world economy have been involved in international scientific public life.

Keywords: economic crisis, globalization, global governance, sustainable development
JEL Codes: B30, F40, H77


A tanulmány letöltése / Full text download