DOI: 10.17836/EC.2012.1.012


Magyarországi „sportvárosok” sportfinanszírozási rendszereinek összehasonlító elemzése

Comparative Analysis of the Hungarian Sport Towns’ Sportfunding System


Gyömörei Tamás


A magyar sportot már a rendszerváltozás előtti évtizedben elérték az állami források fokozatos beszűküléséből eredő finanszírozási problémák. Az 1990-es rendszerváltást követően a bázisfinanszírozású sport összeomlásával a városok lettek a közösségi források legfőbb közvetítői. A hagyományosan minisztériumi és nagyvállalati egyesületi rendszerre épülő magyar sport számára az iskolai testnevelés és az oktatási rendszerek egyesületei (Diáksport Egyesületek, Egyetemi – Főiskolai Sport Egyesületek) a versenysportban, az élsportolók képzésében nem töltöttek be meghatározó szerepet. A városok marketing stratégiáját és sportpolitikáját is támogató lokális identitás azonban a magas színvonalú minőségi versenysporthoz kötődik, így elsősorban vidéken, ahol a lokálpatriotizmus erősebb volt a helyi önkormányzatok az élsport szervezeteit kiemelt támogatásban részesítették, míg a közösségi sportot, az iskolai és szabadidősportot éppen csak fenntartották. Az élsport szervezetei ma már hazánkban is többségében gazdasági társaságok, amelyek működését piaci környezet szabályozza. Ebben a kontextusban különösen aktuális önkormányzataink sporttámogatási rendszerének vizsgálata mivel a közfinanszírozás a sportban is a közösségi sport szegmenseit kell, hogy preferálja, amely a hazai sport általános expanzióját eredményezi, és társadalmi értékeit legteljesebb mértékben jeleníti meg.

Kulcsszavak: élsport, élősport, „nem élő” sport, közösségi sport, önkormányzati sportfinanszírozás
JEL-kódok: H72, H75, L83

 

Hungarian sport was seriously stricken already during the last decade before the regime change due to less and less state financial budget. The system of center finance sport collapsed during the transition period. Consequently cities became the main intermediate parts of governmental sources. As Hungarian sport clubs traditionally used to be founded on ministerial and large enterprise support system, school clubs or PE lessons in public education (Student Sport Clubs, University – College Sport Association) did not have any determining roles in professional sport or in training pro athletes. Local identity supporting a given city's marketing strategy and sport policy has close binds to high level professional sport. Thus mainly in the country where local patriotism was stronger local governments considered pro sport organizations of high priority meanwhile they barely maintained public sport at schools, community sport or hobby sport. These days most pro sport clubs are economic entities even in Hungary and their operations are regulated by market environment. In such a situation it is actual to examine how local governments support sport arts. State finance should prefer community sport segments that results in general expansion of domestic sport and in highlighting social values deriving from sport activity.

Keywords: pro sport, living sport, community sport, local government sport finance
JEL Codes: H72, H75, L83


A tanulmány letöltése / Full text download