DOI: 10.17836/EC.2012.1.024


Változtatásmenedzsment stratégiák a hazai gyakorlatban

Change Management Strategies in Practice


Molnár Imre


Változás és változtatás mindannyiunk életének szerves része. Ha már belekényszerülünk a változások elviselésébe, akkor célszerű azokra felkészülni.
Noha a hazai vállalkozások vezetői tudják ezt, mégis az a jellemzőbb, hogy az alapos felkészültség hiánya sikertelenséghez vezet. A menedzserek az esetek többségében még az általuk egyébként kívánatosnak ítélt változtatási folyamat eredményes lefolytatásához sem kérnek külső segítséget. 2011 során végzett kutatásomban megvizsgált 50 cég esete azt a furcsa jelenséget mutatja, hogy a vállalkozások ugyan gyakran döntenek tanácsadó cég bevonása mellett, mégsem ítélik munkájukat fontosnak a végső célállapot elérésében.
Az anyaghoz kapcsolódó néhány fontos további megállapítás:
- A hazai vállalkozások elenyésző arányban követnek bevált, bizonyított változtatásmenedzsment módszertant az általuk kezdeményezett és kívánatos változtatások lebonyolításához.
- Nagyon hiányzik egy konkrét kommunikációs és akcióterv a megfelelő cél érdekében.
- A hazai cégvezetők jelentős része nem tud különbséget tenni a valódi tettvágy és az annak imitálása között.

Kulcsszavak: változtatásmenedzsment, kommunikáció, tettvágy, elkötelezettség
JEL Codes: M10, O21

 

Changes are happening to us and we are making changes but today changes are part of our lives at any moment. Although leaders of Hungarian enterprises are aware of this, typically the lack of appropriate preparation is the most common source of failure to reach the desired target of the change. Examination of 50 case organizations suggests that even though professional services firms are often involved in the change process their contribution in achieving the desired outcome is typically considered negligible.
Some additional relevant findings related to the topic:
- Only a handful of the leaders follows any theoretic change management model during their desired change process.
- Only a few enterprises believe the precise and consequent communication is key in order to effectively manage a change management process.
- It is my firm belief that most leaders do not and perhaps cannot distinguish between real and fake initiatives and that raising their awareness about the spuriousness of some initiative would take us a step closer to successful changes.

Keywords: change management, communication, initiative, commitment
JEL-kódok: M10, O21


A tanulmány letöltése / Full text download