DOI: 10.17836/EC.2012.1.032


A magyar és a svéd nyugdíjrendszer a munkaerőpiac tükrében

The Hungarian and the Swedish Pension System in the Context of the Labour Market


Németh Tamás


Magyarországon napjainkban számos megoldandó probléma mellett szerepel a nyugdíjak hosszú távú finanszírozhatóságának a kérdése, valamint azok vásárlóértékének a megtartása. Az elmúlt években a médiából sok esetben értesülhettünk már olyan hírekről, hogy gyökeres változtatásra van szükség, mert a jelenlegi formában nem lehet fenntartani tovább a nyugdíjrendszert, mivel a rendszeres nyugdíjcélú kiadások meghaladják a rendszeres nyugdíjcélú bevételeket.
Kutatásom célja annak a feltárása, hogy milyen alapvető különbségekkel találkozhatunk a Magyarországon alkalmazott sokszor deficitet termelő Poszt-szocialista nyugdíjrendszer, valamint a Svédországban több tíz éve hatékonyan működő Skandináv hagyományú nyugdíjrendszer között. Mivel a munkaerőpiac Magyarországon is és Svédországban is a nyugdíjrendszer szerves és elválaszthatatlan részét képezi, a legjellemzőbb különbségeket a magyar, illetve svéd munkarőpiaci helyzet összehasonlításával szeretném körvonalazni. Az eredményeim iránymutatást adhatnak a munkaerőpiaci különbségek tekintetében egy finanszírozható és hosszútávon fenntartható nyugdíjrendszer kialakítására.
A hazai, illetve a nemzetközi irodalmak adatgyűjtésével, értelmezésével alapoztam meg a korábbi ismereteimet. A statisztikai adatokat a könnyebb értelmezhetőség miatt grafikonokon is ábrázoltam.

Kulcsszavak: magyar nyugdíjrendszer, svéd nyugdíjrendszer, munkaerőpiac
JEL Codes: H55, H61, P26

 

Nowadays in Hungary several problems waiting for solution there is the question of the long-term financing of the pensions and to maintain their purchasing power. In recent years the media suggested in many case radical change is needed because the current form can not be maintained on the pension system because of the periodic pension spending exceeds the regular pension incomes.
The aim of my research is the exploration of the differences of the deficit producer post-socialist pension system which is used in Hungary as well as in Sweden more efficient pension systems works more than 10 years in Scandinavian tradition. Because the labor market means an inseparable part of the Hungarian and Swedish pension system i would like to outline by comparing the situation of the most characteristic differences between the Hungarian and Swedish labor market situation. My result may give guidance on the differences in the labor market with a long-term affordable and sustainable pension scheme.
I grounded my prior knowledge with Hungarian and international data collection of literature. The statistical data for easy legibility are also illustrated on graphics.

Keywords: hungarian pension system, swedish pension system, labor market
JEL-kódok: H55, H61, P26


A tanulmány letöltése / Full text download