Rendelkezés belső nyelvvizsga ügyében

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107.§ (2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza nyelvvizsga ügyében:

"Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik, az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/13. tanévben tesznek záróvizsgát."

A Nyugat-magyarországi Egyetem állásfoglalása ez ügyben az alábbi:

A Nyugat-magyarországi Egyetem vezetése úgy döntött, hogy az egyetem nem tér el a korábbi jogszabályi előírásokban meghatározott nyelvvizsga-követelményektől. E döntés az egyetem minden karára, így a Benedek Elek Pedagógiai Karra is érvényes. Ennek következtében mesterképzésben, alapképzésben, valamint hagyományos főiskolai képzésben az oklevelek/diplomák kiadása csak akkreditált nyelvvizsga letételét igazoló bizonyítvány bemutatását követően lehetséges.
 
Sopron, 2012. október 4.


Szabályzatok
NYME SZMSZ hallgatói követelményrendszer
A hallgatói jogviszony keletkezése, megszűnése, szünetelése
a Tanulmányi és vizsgaszabályzat Benedek Elek Pedagógiai Karra vonatkozó kiegészítése
a Juttatási és térítési szabályzat Benedek Elek Pedagógiai Karra vonatkozó kiegészítése (frissítve: 2015. április)
Hallgatók által fizetendő térítési díjak 2014. október 15-től
Felsőoktatási törvény